Pot folosi oricând cererea privind obținerea unei ordonanța de plată?