Termene și condiții generale

 

                                 

 

Ultima modificare: martie 2023

 

Aceste termene și condiții, împreună cu toate documentele la care se face referire în acest document ("Termenele"), vă indică condițiile în care puteți utiliza Serviciile (așa cum sunt definite mai jos) oferite de site-ul www.confidas.ro (denumit în continuare și „Platforma”), administrat de S.C. Termene Just S.R.L. („Termene” sau „Prestatorul”), cu sediul în Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, nr. 32, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J29/546/2014, CUI 33034700, telefon 0344 803 100.

Utilizarea serviciilor include accesarea, navigarea sau înregistrarea pentru utilizarea site-ului web. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document și să vă asigurați că ați înțeles pe deplin conținutul lui și obligațiile ce vă revin înainte de a utiliza acest site sau Serviciile oferite de www.confidas.ro.

 

 1. Definiții:

Confidas.ro: site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

Servicii: Serviciile online sub formă de abonament, puse la dispoziția clienților de S.C. Termene Just S.R.L. prin intermediul site-ului www.confidas.ro, prin care aceștia obțin acces la informații publice agregate, economice și juridice, provenite din surse publice, astfel:

1.1 Verificarea informațiilor persoanelor juridice de pe teritoriul României – Verificări de Firme România;

1.2 Verificarea informațiilor persoanelor juridice din afara României – Verificări de Firme Internațional;

1.3 Monitorizarea cu alerte a persoanelor juridice de pe teritoriul României;

1.4 Monitorizarea cu alerte a dosarelor din instanțele de pe teritoriul României;

1.5 BizZilla – Prospectare, Analize și Studii de Piață:

1.6 Extragerea de liste de companii;

1.7 Încărcarea de liste de companii pentru actualizarea datelor și pentru efectuarea de statistici;

1.8 Efectuarea de statistici si studii de piață;

1.9 Analiză fiscală;

1.10 Punerea la dispoziție a modulului de conformitate “Compliance & Third Party Check”

1.11 Punerea la dispoziție de rapoarte FNIP sau FNIP + IS din Centrala Incidentelor de Plată pentru persoanele juridice de pe teritoriul României;

1.12 Punerea la dispoziție de rapoarte de furnizare informații pentru persoanele juridice de pe teritoriul României;

1.13 Punerea la dispoziție a Portofoliului de Firme pentru efectuarea de statistici pe persoanele juridice de pe teritoriul României, alese de către utilizator;

1.14 Comparația indicatorilor financiari pentru persoanele juridice de pe teritoriul României;

1.15 Punerea la dispoziția Clientului de rapoarte PDF și / sau CSV disponibile pe site-ul Confidas.ro ("Documente");

1.16 Punerea la dispoziție a interfeței de programare a aplicațiilor Confidas la: https://www.termene.com/api, precum și a oricăror modificări, îmbunătățiri, actualizări, adăugiri, lucrări derivate și materiale conexe ("API");

1.16 Raportarea de persoane juridice de pe teritoriul României în RedBill – Biroul Facturilor Neîncasate;

1.17 Colectarea de creanțe;

1.18 Orice alte servicii integrate in cadrul platformei Confidas.ro ale partenerilor promovați de către Termene.

Serviciu personalizat: Alerte prin SMS sau email, în timp real, privind cele mai importante modificări apărute în cazul firmelor sau dosarelor monitorizate. Acestea au caracter informativ si furnizează informații apărute în site-urile oficiale.

Utilizator/Client: persoana juridică sau alt profesionist care face o comandă pe site-ul www.confidas.ro și înregistrează un cont. Termene nu se adresează persoanelor fizice neprofesioniști.

Vizitator: persoana fizică – reprezentant al persoanei juridice sau al altui tip de profesionist ce vizitează website-ul www.confidas.ro, fără înregistrarea unui cont, achiziționarea de servicii sau plasarea unei Comenzi.

Potențial Client: persoana care se presupune că este juridică sau alt profesionist, care își face cont (se înregistrează ca utilizator) și testează Serviciile pe site-ul www.confidas.ro în mod gratuit, pentru o perioadă limitată de timp.

Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-ul www.confidas.ro realizată de un Client.

Perioadă gratuită: la înființarea unui cont de acces utilizatorul primește un pachet de acces gratuit pentru o perioadă de 5 ani cu acces limitat la platformă.

Contract: actul juridic având ca obiect oferirea de către Termene și primirea de către Client a Serviciilor online prin intermediul site-ului www.confidas.ro, prin care Clientul obține acces la informații publice agregate, economice și juridice. În lipsa unui alt contract scris, efectuarea plății sau acceptarea prezentelor Termene și condiții împreună cu emailul de confirmare / formularul de comandă / acceptarea ofertei reprezintă contractul între dvs. și Termene (denumit în continuare „Acordul”, „Contractul de furnizare de servicii” sau „Contractul”), în condițiile art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002.

Acceptarea contractului: contractul se încheie în momentul în care comanda sau acceptarea dvs. ajunge la noi, chiar dacă noi nu am luat cunoștință de ea. De asemenea, contractul se consideră încheiat și în momentul în care dvs. efectuați un act sau fapt concludent, precum accesarea Serviciilor sau solicitarea / plata facturii.

Durata contractului: contractul de abonament se încheie pe o durată de 12 luni sau conform ofertei acceptate de Beneficiar ("perioada inițială”) şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele Părţi contractante, de la data plății, comenzii sau de la data acceptării ofertei de către Beneficiar, după caz. Contractul se prelungește automat cu noi perioade de timp egale cu perioada inițială ("perioade ulterioare”), dacă niciuna dintre parți nu notifică încetarea contractului cu 30 de zile înainte ca o nouă perioadă să înceapă să curgă.

 

2. Date generale

 

2.1. Termene operează site-ul https://www.confidas.ro. Un Client/potențial sau Client/vizitator poate să achiziționeze Serviciile prin înregistrarea ca utilizator și accesarea paginilor din www.confidas.ro, iar Termene va confirma și accepta cererea de înregistrare prin trimiterea unui email de confirmare către Client ("emailul de confirmare").

2.2. Politica de confidențialitate și Politica de cookie sunt actualizate periodic, putând fi consultate la https://suport.termene.ro/knowledge/politica-de-confidentialitate și https://www.confidas.ro/politica-de-cookies

2.3. Clientul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termene și condiții înainte de a-și deschide un cont, indiferent dacă ulterior realizează o comandă sau doar testează aplicația. Acceptarea prezentelor Termene și condiții reprezintă consimțământul dvs. privind condițiile de utilizare a platformei Confidas.ro.

În cazul neacceptării prezentelor Termene și condiții sau dacă nu aveți minim 16 ani, nu trebuie să accesați/utilizați/achiziționați Platforma și/ sau Serviciile.

 2.4. Clientul trebuie să furnizeze o adresă de e-mail pentru a configura și a accesa contul termene. Contul Confidas.ro al Clientului este destinat exclusiv utilizării proprii și este interzisă partajarea, dezvăluirea sau utilizarea către/ de către orice altă persoană a credențialelor de conectare / licențelor, fie în interiorul sau în afara organizației.

2.5. Ștergerea contului Clientului se face numai la cererea expresă a acestuia, care poate fi formulată prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@termene.ro sau la expirarea unui termen de 5 ani de la ultima accesare. Este posibil ca Termene să păstreze un identificator al contului dvs. chiar dacă a operat cererea de ștergere, cum ar fi adresa dvs. de e-mail, pentru a preîntâmpina recrearea unui cont cu aceleași date în vederea obținerii accesului gratuit în platformă peste perioada gratuită.

2.6. Clientul este responsabil pentru instalarea oricărui software și / sau hardware și pentru efectuarea oricărui alt aranjament necesar pentru utilizarea Serviciilor.

2.7. Furnizarea documentelor descărcate din site-ul Confidas.ro în format PDF sau Excel se va face prin intermediul e-mail-ului utilizat la înregistrarea contului.

2.8. Termene își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, fără notificare prealabilă, prezentele Termene și condiții, proiectul, metodele operaționale, specificațiile, sistemele și alte funcții ale Serviciilor, precum și prețul furnizării Serviciilor. Modificările de preț intră în vigoare la data publicării lor pe www.confidas.ro și nu afectează Acordurile existente.

 

3. Garanții

 

Sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Servicii, fără notificare prealabilă sau daune-interese pentru reziliere, precum și a acoperirii oricărui prejudiciu generat ca urmare a conduitei neconforme, Clientul garantează că:

3.1 deține dreptul legal și capacitatea de a încheia Acordul; în situația in care un Utilizator furnizează sau utilizează date ale societății-client, precum copia certificatului de înregistrare sau a unei facturi de utilități, o adresă de e-mail de pe un domeniu web aparținând firmei, precum și orice alte date care creează aparența rezonabilă că utilizatorul acționează în numele Clientului, se consideră că Utilizatorul a acționat în calitate de reprezentant al Clientului, având puterea de îl angaja juridic; pentru orice contestații sau pretenții ale Clientului decurgând din acest fapt, acesta are posibilitatea de a se îndrepta direct împotriva Utilizatorului, fără a aduce atingere în vreun fel drepturilor și obligațiilor decurgând din acest contract.

3.2 intră în Acord în calitate de profesionist, nu în calitate de consumator, înțelegând prin aceasta că prezentului Acord nu îi sunt aplicabile dispozițiile legislației privind protecția consumatorilor;

3.3 furnizează informații reale și exacte;

3.4 folosește Serviciile numai în scopuri legale și în conformitate cu Acordul. În legătură cu furnizarea sau folosirea Serviciilor, Clientul respectă în orice moment toate legile, regulile și reglementările aplicabile, inclusiv, fără limitare, dispozițiile legale privind protecția datelor;

3.5 înțelege și acceptă faptul că prețul preferențial la care a contractat abonamentul a fost oferit de Prestator în considerarea menținerii contractului pe perioada inițială sau ulterioară, dacă aceasta a intervenit, motiv pentru care denunțarea contractului de către Client înainte de expirarea termenului contractual atrage plata restului de preț datorat până la finalul contractului sau dreptul Prestatorului de a reține prețul achitat anticipat, după caz.

 

4. Drepturi de licență și drepturi de proprietate intelectuală4.1. Termene acordă Clientului accesul în platformă pe durata prevăzută în Acord, după caz. Furnizarea serviciilor are la bază un drept personal, limitat, neexclusiv, revocabil și netransferabil de a accesa și utiliza Serviciile numai pentru uz propriu și nu în scop comercial, cu excepția existenței unui Acord derogatoriu.

4.2. Întregul conținut al site-ului www.confidas.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. Termene Just S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform dispozițiilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul nostru scris a oricăror elemente de pe site-ul www.confidas.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

5. Conduite interzise

 

Clientul înțelege și este de acord că Platforma și Serviciile, fie că fac sau nu obiectul unei mărci înregistrate, sunt proprietatea exclusivă a Termene și, sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Servicii, fără notificare prealabilă sau daune-interese pentru reziliere, precum și a acoperirii oricărui prejudiciu generat ca urmare a conduitei neconforme, se va abține de la orice conduită cauzatoare de prejudicii față de Termene, incluzând dar fără a se limita la:

 1. utilizarea informațiilor obținute ca urmare a primirii Serviciilor, total sau parțial,  pentru revânzare sau pentru a facilita accesul unor terțe părți;
 2. autorizarea sau permiterea ca aceste informații să fie puse la dispoziție în vreun fel unor terțe părți, prin neexercitarea unor eforturi rezonabile pentru a proteja informațiile dobândite prin utilizarea Serviciilor;
 3. modificarea, distribuirea, transmiterea, afişarea, publicarea, reproducerea, acordarea de licenţe, crearea de produse derivate, transferul sau vânzarea oricărui fel de informații sau servicii obținute prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului www.confidas.ro fără permisiunea scrisă a Termene;
 4. eliminarea sau modificarea oricăror notificări sau mărci de proprietate asupra Serviciilor;
 5. folosirea Serviciilor sau permiterea ca un terţ să folosească Serviciile pentru a crea, transmite sau recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător sau încalcă drepturi de proprietate intelectuală.
 6. încercarea de a eluda orice măsuri de securitate sau de a exploata orice limitări tehnice ale Platformei și/ sau Serviciilor;
 7. utilizarea Serviciilor într-un mod care dăunează intereselor Confidas.ro, inclusiv, fără limitare, prin desfășurarea sau permiterea desfășurării de activități de cracking sau hacking, de atacuri de tipul "denial of service" sau altele, introducerea de viruși, troieni sau a altor materiale / tehnologii ce pot afecta integritatea și/sau funcționarea site-ului Confidas.ro, a sistemelor și/ sau a rețelelor conexe;
 8. anularea sau manipularea anteturilor sau a oricăror identificatori (inclusiv, fără limitare, adrese URL) pentru a ascunde originea oricăror date transmise prin intermediul site-ului www.confidas.ro;
 9. crearea sau utilizarea unei aplicații care poate fi utilizată pentru a încălca Acordul sau politicile platformei;
 10. utilizarea, fără acordul Termene, de soft-uri, dispozitive, scripturi, roboți, alte mijloace sau procese automate pentru accesarea, copierea sau duplicarea oricărui conținut de pe site;
 11. afectarea numelui, reputației, imaginii C. Termene Just S.R.L..,www.confidas.ro, a asociaților, administratorilor sau a personalului S.C.Termene Just S.R.L. în legătură cu utilizarea de către Client a Serviciilor.

6. Mentenanța site-ului

6.1. Termene va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că întreținerea Serviciilor, care poate necesita întreruperea accesului Clientului la Servicii ("Evenimentele de întreținere"), nu va fi efectuată în timpul orelor normale de lucru (de la ora 9.00 până la ora 18.00 ora locală din România, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale), exceptând operațiunile de întreținere de urgență, ce pot conduce la întreruperea accesului la Servicii în orice moment.

6.2. Termene va întreține și va actualiza Serviciile. În cazul în care Clientul descoperă că Serviciile includ o eroare, poate în orice moment să raporteze acest aspect, contactând serviciul nostru de asistență la:contact@termene.roClientul înțelege că Serviciile pot include software, date și informații furnizate de către terțe părți și, prin urmare, corectarea erorilor și rezolvarea defectelor pot necesita acțiuni ale acestora și nu se află în întregime în controlul Confidas.ro.

6.3. Clientul are responsabilitatea exclusivă în ceea ce privește accesarea serviciilor prin internet.

 

7. Servicii ale terților

 

7.1. Termene poate furniza Clientului accesul la documente, software și / sau servicii ale terților, prin intermediul relațiilor de distribuție pe care Termene le-a stabilit cu anumiți furnizori comerciali ("furnizori terți"). Aceste Servicii ale terților pot sau nu pot fi identificate ca furnizate în cele din urmă de furnizori terți și, în timp ce Confidas.ro va depune eforturi rezonabile pentru a corecta eventualele erori sau pentru a răspunde oricăror altor probleme raportate de ClientClientul înțelege că suportul pentru Serviciile terților poate necesita o contribuție din partea furnizorului terț, care nu se află în controlul TermeneClientul acceptă în mod expres că folosirea serviciilor terțe are rol pe riscul exclusiv al Clientului și că Serviciile terților sunt furnizate "ca atare" și fără vreo garanție de orice fel de la Termene privind adecvarea pentru un anumit scop, lipsa virușilor, exactitatea sau completitudinea răspunsurilor sau rezultatelor, corespondența cu descrierea sau neîncălcarea drepturilor terților. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nici Termene, nici terții furnizori nu sunt legal răspunzători pentru orice daune, directe, indirecte, rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice Servicii furnizate de o terță parte.

7.2. Clientul nu va elimina sau modifica orice notificări privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau orice identificatori ai drepturilor de proprietate aferente oricăror Servicii ale terților;

7.3. Dacă un furnizor terț solicită Clientului să încheie un contract separat înainte ca Clientul să utilizeze serviciile acestuia, Confidas.ro va notifica Clientul în mod corespunzător, iar Clientul va fi de acord să respecte termenii acordului respectiv în relație cu terțul, fiind pe deplin răspunzător față de acesta cu privire la orice utilizare necorespunzătoare a Serviciilor sau la încălcarea acordului încheiat direct cu furnizorul terț.

 

8. Utilizarea Redbill

 

 • Utilizatorul serviciului de raportare în Red Bill garantează că toate informațiile declarate cu privire la entitatea raportată și creanțe sunt reale, actuale și complete, provin dintr-un raport juridic existent și demonstrabil, iar utilizarea serviciului de raportare în Red Bill nu este făcută cu rea-credință sau cu intenția de a prejudicia.
 • Termene nu își asumă nicio răspundere pentru realitatea, caracterul actual și complet al raportărilor în Red Bill, aceasta revenind în întregime autorului raportării și nu poate decide cu privire la cine are dreptate în disputele comerciale dintre două sau mai multe entități. Orice pretenții din partea entității raportate urmează să fie transmise în mod direct și urmărite în contradictoriu cu entitatea raportoare.
 • Cu toate acestea, Termene poate, la înregistrarea raportării în Red Bill sau cu ocazia primirii unei contestații, să solicite entității raportoare orice dovezi privind realitatea si corectitudinea raportării. În cazul în care entitatea raportoare omite sa furnizeze astfel de dovezi sau entitatea raportată contestă realitatea înscrierii, furnizând probe în acest sens, precum o hotărâre judecătoreasca favorabilă în primă instanța sau dovada plății, Termene poate, la libera sa alegere, sa refuze înscrierea in Red Bill, să o elimine sau să o păstreze și, dacă consideră că raportarea a fost făcută cu încălcarea prezentelor Termene și Condiții, să suspende, temporar sau definitiv, contul entității raportoare. În acest caz, Termene nu datorează niciun fel de daune și nu are obligația de rambursa prețul contractului achitat în avans sau de a înceta facturarea conform contractului cu entitatea al cărei cont a fost suspendat.

 

9. Gestionarea recenziilor

 

 • Utilizatorul serviciului „Recenzii”  își asumă întreaga responsabilitate pentru realitatea conținutului recenziei postate, in caz contrar putând suferi efectele legii civile sau penale;
 • Termene poate, la libera sa alegere, sa înlăture o recenzie contestată sau exprimată într-un limbaj inadecvat, care incită la ură, violență sau discriminare sau care apare în mod vădit ca nefondată (de ex. nu are legătură cu societatea destinatară a recenziei), precum și să suspende, temporar sau definitiv, contul entității autoare a recenziei. În acest caz, Termene nu datorează niciun fel de daune și nu are obligația de rambursa prețul contractului achitat în avans sau de a înceta facturarea conform contractului cu entitatea al cărei cont a fost suspendat.
 • Termene nu își asumă nicio răspundere pentru realitatea conținutului recenziei, aceasta revenind în întregime autorului său, și nu poate decide cu privire la cine are dreptate în disputele comerciale dintre două sau mai multe entități. Orice pretenții din partea entității destinatare a recenziei urmează să fie transmise în mod direct și urmărite în contradictoriu cu autorul recenziei.

10. Plăți și facturare

 

Clientul va plăti pentru utilizarea serviciilor în conformitate cu tarifele și termenele stabilite prin contract, comanda pe site sau oferta transmisă și acceptată. Plata se efectuează cu credit/debit card la plasarea comenzii online sau prin transfer bancar.

 

11. Limitele răspunderii

 

11.1. Clientul folosește platforma pe propria răspundere. Conținutul accesat prin utilizarea Serviciilor este furnizat doar pentru informații generale, orientative și nu este destinat să fie utilizat ca bază pentru deciziile comerciale. Informațiile din Confidas.ro nu intenționează să reprezinte sfaturi (de orice natură) pe care Clientul ar trebui să se bazeze. Clientul trebuie să obțină sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a lua o decizie sau de a renunța la orice acțiune pe baza conținutului accesat prin utilizarea Serviciilor.

11.2. Termene face eforturi pentru a se asigura că conținutul accesibil prin intermediul Serviciilor este actualizat și corect. Cu toate acestea, deoarece Termene obține conținutul dintr-o serie de surse diferite, nu garantează disponibilitatea, exhaustivitatea, veridicitatea, exactitatea sau actualitatea oricărui conținut accesat sau accesibil prin utilizarea Serviciilor, fiind exonerat în mod expres de orice răspundere cu privire la acesta.

11.3. În cazul în care Clientul observă existența unui conținut incorect sau inexact, trebuie să informeze Termene prin email la adresa contact@termene.ro, iar Termene va depune eforturi rezonabile pentru a investiga astfel de situații și, dacă este posibil, de a corecta datele inexacte. Conținutul legat de scorurile de credit, în special, este furnizat și generat de o sursă - terță parte, iar în cazul în care Clientul are orice observație legată de conținutul incorect sau neclar în această privință, trebuie, de asemenea, să contacteze Termene prin email la adresa contact@termene.roTermene va depune toate eforturile rezonabile de a transmite astfel de preocupări furnizorului terț.

11.4. Termene nu poartă nicio răspundere pentru:

(i) conținutul declarat de utilizator la înregistrarea pe site-ul Confidas.ro; utilizatorul are obligația de a completa cu date reale și de a verifica și actualiza datele contului personal incluzând nume, prenume, email și telefon mobil în 30 de zile de la modificarea oricăreia dintre acestea, dar cel puțin o dată la doi ani;

(ii) eventuale întreruperi în furnizarea Serviciilor sau afectarea calității acestora, cauzate de acțiuni sau omisiuni ale furnizorilor de servicii, defecțiuni sau lucrări de mentenanță la rețea sau echipamente, cazuri de forţă majoră precum și orice alte cauze independente de voința şi controlul Termene, inclusiv, dar fără a se limita la incapacitatea de conectare sau finalizare a comunicaţiei;

(iii) întreruperea totală sau parțială a furnizării Serviciilor sau a unor părți ale acestora ca urmare a unor atacuri cibernetice sau a imposibilității, cauzate de orice motiv, de accesare a surselor publice din care provin datele sau a rețelelor de comunicații;

(iv) acuratețea sau gradul de actualizare a surselor oficiale din care sunt preluate datele;

(v) pagube înregistrate de Client sau terți, de orice fel, incluzând fără a se limita la orice daune directe, indirecte sau incidentale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, orice daune pentru pierderi de profit sau venituri ale Clientului, orice întrerupere de afaceri, orice pierdere a economiilor anticipate, oportunități sau reputație rezultate / cauzate de utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor din platformă, a Serviciilor, acțiunile utilizatorilor în baza acestora, viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic, care pot infecta echipamentul utilizatorului; utilizarea Serviciilor se face pe propria răspundere;

11.5. Răspunderea Termene rezultată în orice mod din sau în legătură cu furnizarea Serviciilor este limitată la valoarea corespunzătoare utilizării serviciilor pentru trei luni, dar nu mai mult de 100 de Euro, indiferent că provine dintr-un singur eveniment sau o serie de mai multe evenimente;

11.6.  Clientul va despăgubi Termene cu privire la orice răspundere și/sau costuri, inclusiv, fără a se limita la orice cheltuieli legale sau alte cheltuieli profesionale, pierderi, directe sau indirecte, incluzând pierderi de profit, pierderea reputației, daune, amenzi, dobânzi sau penalități suportate de Termene în legătură cu utilizarea ilegală sau necorespunzătoare a Serviciilor de către Client sau încălcarea de către acesta a Acordului sau a prezentelor Termene și Condiții.

 

12. Încetarea

 

12.1. Fără a aduce atingere restului Acordului sau oricăror remedii disponibile prin lege, Termene poate suspenda imediat utilizarea de către Client a Serviciilor, fără răspundere sau rambursare, dacă:

(i) orice plată pe care Clientul o datorează Termene este întârziată, refuzată, respinsă sau inversată, din orice motiv, în timpul termenului de abonament; și/sau

(ii) Clientul încalcă oricare dintre termenii Acordului sau ai prezentelor Termene și condiții.

12.2. Oricare dintre părți are dreptul să rezilieze Acordul cu efect imediat prin notificarea scrisă a celeilalte părți în cazul încălcării obligațiilor care îi revin acesteia în temeiul acordului, neremediate în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări de la cealaltă parte.