Cum crești nota ConfiRisk pentru firma ta?

Cum crești nota ConfiRisk pentru firma ta?

09-12-2019

Ai văzut ConfiRisk-ul pentru firma ta și îl consideri nesatisfăcător, simți că e loc de îmbunătățire. Voi enumera câteva recomandări, în funcție de intervalul în care te afli:

 • ConfiRisk > 8. În principiu, situația firmei este una sănătoasă, sau stabilă din punct de vedere financiar. Atât aspectele de îndatorare, lichiditate, cât și cele de profitabilitate sunt sub control, aici rămâne doar să menții sau să îmbunătățești marginal aceste niveluri, pentru a fi bine poziționat în raport cu concurența din sector.

 

 • ConfiRisk 6 - 8. Situația firmei este bună per ansamblu, însă încep să apară deteriorări la anumiți indicatori care intră în calculul ConfiRisk. Pentru îmbunătățirea scorului, recomand ca măsurile să țintească cel puțin una din următoarele zone:
  • încasarea mai rapidă a facturilor tale către clienți și/sau cererea unor condiții ușor îmbunătățite cu furnizorii (de preț și/sau termene de plată), astfel încât relația comercială cu aceștia să nu se deterioreze;
  • îmbunătățirea profitabilității generale, prin măsuri de optimizare operațională, logistică, financiară etc.
  • menținerea sau creșterea unui "buffer" de bani și de plasamente pe termen scurt, până la un nivel suficient astfel încât plata obligațiilor scadente să nu fie o problemă;
  • reducerea gradului de îndatorare, în cazul în care capitalurile proprii din bilanț sunt insuficiente în raport cu datoriile

 

 

 • ConfiRisk 4 - 6. Nivelul de sănătate financiară este unul mediu prin comparație cu ceilalți concurenți, iar riscurile privind onorarea obligațiilor de plată la timp pot apărea, dacă se înrăutățesc condițiile economice. Pentru a îmbunătăți un astfel de scor e nevoie să adresezi două sau mai multe dintre următoarele aspecte:
  • reducerea duratei de încasare a facturilor de la clienți, reducerea duratei de stocare a produselor sau mărfurilor tale, ajustarea condițiilor cu furnizorii, dacă relația contractuală permite acest lucru;
  • măsuri de eficientizare operațională, logistică, îmbunătățirea veniturilor concomitent cu controlul costurilor, astfel încât profitabilitatea să crească în mod vizibil. Majoritatea profitului să fie păstrat în firmă pentru a consolida situația financiară și doar o mică parte să meargă către dividende;
  • creșterea cifrei de afaceri menținând aceeași bază de active. Sau dacă investești în extinderea business-ului, cifra de afaceri să crească mai rapid decât activele din bilanț;
  • gradul de îndatorare începe să devină unul riscant pentru business. Se recomandă diminuarea treptată a datoriilor din bilanț până la un nivel controlabil și sustenabil, Dacă ai capitaluri proprii negative în bilanț, va fi nevoie la un moment dat de o infuzie de capital din partea asociaților, sau de o conversie în capital social a datoriilor asociaților;
  • crearea sau menținerea unui "buffer" suficient de disponibilități financiare pentru onorarea plăților curente.

 

 • ConfiRisk 2 - 4. Situația financiară tinde să devină una dificilă, iar acest lucru se resimte în activitatea curentă. Este necesară implementarea mai multora dintre următoarele tipuri de măsuri pentru îmbunătățirea ConfiRisk:
  • cele mai multe firme cu ConfiRisk <4 au capitaluri proprii insuficiente sau chiar negative, fiind necesară creșterea finanțării business-ului de către asociați/ acționari: infuzie de capital, conversia datoriilor acestora către firmă (dacă acestea există) în capital social